Nyíregyházi Vizsgaközpont

Tel:+36 70 705 0957                        

Email: vizsgakozpont@nyiregyhaziavk.hu     

A NAH által NAH-12-0008/2021 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet)

 

Vizsgabizottsági tagi pályázat

Szerző: dec 25, 2020

Vizsgabizottsági tagi pályázat


Tisztelt Pályázók!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nyíregyházi Vizsgaközpont szabályzata szerint a pályázati bírálatok időbeni eljárásrendje a következő. Az adott hónap 20. napjáig beérkezett pályázatokat havonta egyszer, a hónap utolsó munkanapjáig bíráljuk el.


Az elbírált pályázatokra az értesítéseket, a pályázatok elbírálását követő 5 munkanapon belül küldjük ki, a pályázó által megadott e-mail címre. Felhívjuk figyelmüket, hogy a pályázatok csak abban az esetben kerülnek elbírálásra, ha azok hibátlanul kitöltve, a pályázó által aláírva, minden kötelező mellékletet csatolva érkezik meg a Nyíregyházi Vizsgaközponthoz.


Hibás pályázat beküldésekor értesítjük a pályázót arról, hogy a pályázata nem kerül elbírálásra.

A nagy számban beérkező pályázatok miatt kérjük szíves türelmüket!


Nyíregyháza, 2021. november 24.


Tisztelettel


Obuczki Rita Éva

vizsgaközpont vezető

Vizsgáztatókkal szemben támasztott követelmények

Pályázati felhívás

a Nyíregyházi Vizsgaközpont által nyilvántartott

VIZSGABIZOTTSÁGITAGI

NÉVJEGYZÉKBE


VIZSGABIZOTTSÁGITAGI

NÉVJEGYZÉKBE

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum szervezeti egységeként létrejövő Nyíregyházi Vizsgaközpont akkreditációját készíti elő, melynek egyik feltétele a vizsgáztatáshoz szükséges személyi feltételek megléte. A fentiekre tekintettel az alábbi nyílt felhívást teszi közzé.

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 272. § (1) bekezdése alapján a vizsgabizottság három tagból áll, melynek két tagját az akkreditált vizsgaközpont delegálja és bízza meg:  

mérési feladatokat ellátó tagja végzi a vizsgázó tudásának felmérését,

értékelési feladatokat ellátó tagja minősíti a vizsgázó teljesítményét.

 

Az akkreditált vizsgaközpontok által szervezett vizsgákra a mérési és értékelési feladatokat ellátó tagok kijelölése és megbízása alábbi vizsgákra történhet:

      az Szkr.-ben kiadott Szakmajegyzékben szereplő szakmák szakmai vizsgái,

      a Szakmajegyzékben szereplő szakmák részszakmáinak szakmai vizsgái,

      a szakmai képzésben megszerezhető szakképesítések képesítő vizsgái.

A mérési és értékelési feladatokat ellátó tagok névjegyzékébe jelen pályázati felhívás alapján lehet jelentkezni.

A Nyíregyházi Vizsgaközpont a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. számú mellékletben található szakmák (szakmairányok), részszakmák, illetve a szakképzésért felelős miniszter által kiadott szakképesítések tekintetében alakítja ki a vizsgabizottsági tagi névjegyzéket.

 A pályázaton történő részvétel feltételei

A vizsgabizottság tagja csak olyan személy lehet, aki:

      a vizsgán megszerezhető szakma oktatásához jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik.

       mérési feladatokat ellátó tagja csak olyan személy lehet, aki megbízása időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma tekintetében rendszeres oktatási tevékenységet folytat,

      büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

Nyelvtanárok jelentkezését is várjuk! 

A pályázat benyújtása

A pályázónak a felhívás mellékleteként megjelentetett pályázati adatlapot, illetve a pályázati adatlaphoz tartozó kötelező mellékleteket papír alapon vagy elektronikusan kell benyújtani.

A pályázati adatlap és a kötelező mellékletei:

  • szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
  • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez,
  • büntetlen előélet igazolása (hatósági erkölcsi bizonyítvány).

A pályázat benyújtásának határideje

A pályázati feltételeknek megfelelő vizsgabizottsági tagok jelentkezését folyamatosan várjuk!

A megfelelőségről a jelentkezőt e-mailben értesítjük.

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatok benyújtását papír alapon az alábbi címre kéjük: Nyíregyházi Vizsgaközpont (4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 10-12.)

A borítékon az alábbiakat fel kell tüntetni: „Vizsgabizottság tagi pályázat”

Az elektronikus úton megküldött pályázatokat a vizsgakozpont@nyiregyhaziavk.hu címre kérjük megküldeni.

A pályázatokat a vírushelyzetre való tekintettel kérjük, elektronikus formában adják be!

Amennyiben a pályázó mérési és értékelési feladatokat ellátó vizsgabizottsági tagnak is jelentkezik, úgy kérjük, azt az e-mailben vagy papír alapon történő beadás esetén a borítékra a pályázó nevével együtt írja rá!

 

A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt:

Obuczki Rita Éva vizsgaközpont vezető

Telefonszám: 06-70/512-6777